~0~ วิเคราะห์ข่าวสาร ~0~

posted on 16 Aug 2007 17:59 by bowzz

นางสาวสิริพร อยู่ชมบุญ เลขที่ 33 ม.4/2

การเขียนวิเคราะห์ข่าวสาร

วิเคราะห์ข่าวการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยบ์เป็นประมุขและมีกฎหมายสูงสุดคือ รัฐธรรมนูญ ซึ้งมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญหลายครั้ง เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ของบ้านเมือง และสมัยที่เปลี่ยนแปลง

ณ เวลานี้เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ที่มีการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญ โดยออกไปแสดงความคิดเห็นว่าเห็นชอบ หรือไม่เห็นชอบเรียกว่า การออกเสียงประชามติ ซึ่งทางรัฐบาลคือ ท่านนายกรัฐมนตรีสุรยทธ จุลานนท์ และคณะรัฐมนตรี ได้มีการรณรงค์พร้อมทั้งเผยแพร่ข่าวสารนี้ทางหนังสือพิมพ์ อินเทอร์เน็ตเพื่อที่จะเชิญชวนให้ประชาชนออกมาแสดงความคิดเห็นกันมากๆ และยังมีการแจกหนังสือร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย แก่ประชาชน เพื่อศึกษาและใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการออกเสียงประชามตินี้ โดยวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2550 ที่จะถึงนี้เป็นวันที่ลงประชามติ และนี่ก็เหลือเพียงอีกไม่กี่วัน ก็ใกล้จะถึงวันที่ประชาชนนับล้านออกมาลงประชามติแล้ว ทางรัฐบาลจึงให้วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550 นี้เป็นวันหยุด เพื่อที่คนที่อยูต่างจังหวัดสามารถมาลงประชามติได้โดยไม่ต้องกังวล

หากประชาชนมาลงประชามติกันอย่างพร้อมเพรียง ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคมพ.ศ. 2550 ประเทศไทยจะได้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ที่มีเนื้อหาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพราะประชาชนเป็นผู้ตัดสินกำหนดการใช้รัฐธรรมนูญด้วยตนเอง


edit @ 2007/09/18 20:42:04

Comment

Comment:

Tweet

แต่งกันเก่งดี เราอ่ะคิดไม่ค่อยออกเลย
จะแต่งอะไรดีอ่ะ

#1 By hongzaa on 2007-08-16 19:13